cart_bag.png
Din varukorg: 0 Artikel | Värde: 0,00 SEK

 
categoryBanner_datenschutz.jpg

Dataskydd


Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss!

Vår dataskyddspolicy uppfyller kraven i både den tyska och den svenska lagstiftningen. Vi iakttar därför naturligtvis de gällande bestämmelserna om dataskydd. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa, att föreskrifterna om dataskydd iakttas. I det följande vill vi kortfattat informera om typ och omfattning av databehandlingen, varvid vi skiljer mellan handläggning av beställningar och övrig användning av erbjudanden på vår webbplats:

I. Beställningar via nätet/varuinköp

1. De allmänna affärsvillkorens giltighet

För beställning av varor via vår webbsida eller via telefon gäller principiellt våra allmänna affärsvillkor.


2. Behandling av data för fullgörande av avtal

boesner lagrar de data som behövs för handläggning av beställning och betalning (som t.ex. namn, adress, bankuppgifter) och eventuellt andra frivilliga uppgifter. Dessa uppgifter kan du lätt och enkelt mata in och skicka via den avsedda indatamasken. Dessa data används för fullgörande av avtal med boesner.
För den interna kontrollen av beställningar lagrar vi dessutom absolut nödvändiga uppgifter såsom tidpunkten för beställningen och leveransen.
Genom att mata in din e-postadress garanterar du att du är ägare till den angivna e-postadressadressen eller är behörig att använda denna och att innehavaren samtycker till att vi skickar vår information till denna adress.


3. Behandling av data för reklam och marknads- eller opinionsundersökningar

Adress- och beställningsuppgifter samlas endast in för reklam, marknads- och opinionsundersökningar. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part. Du är naturligtvis berättigad att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter genom boesner. Om vi har erhållit din e-postadress i samband med försäljning av en vara eller tjänst, kommer vi att använda denna adress för direkt marknadsföring av egna, likartade varor eller tjänster. Du är naturligtvis berättigad att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter genom boesner.


4. Behandling av data för bedömning av betalningsbeteende

Vissa personrelaterade uppgifter används endast för att vid berättigat intresse instruerakronofogden att ställa deras lagrade offentliga uppgifter till förfogande. Dina uppgifter om beställning och betalning används för en intern utvärdering av betalningsbeteende för ytterligare order.


5. Användning av IP-adressen

Dessutom lagras och används beställarens IP-adress i ett år från och med inköpsdatum för att säkerställa datasäkerheten (dvs. för att förhindra missbruk och för att vid behov kunna vidta rättsliga åtgärder).


II. Allmän användning av vår webbplats

1. Din integritet

Alla uppgifter du skickar utanför e-posttrafiken överförs med den allmänt accepterade och säkra standarden (Secure Socket Layer) SSL. Detta är en typ av internetprotokoll som verifierar, krypterar anslutningen mellan datorn och den anslutna servern på Internet och därmed gör den avlyssningssäker. SSL är en säker och beprövad standard, som exempelvis även används för banktransaktioner via Internet.
Du känner bl.a. igen en säker SSL-anslutning på det bifogade s på http (dvs. https://..) i adressfältet på webbläsaren eller låsikonen längst ner på din webbläsare.


2. Inventerings- och användningsdata av allmän karaktär

Vid varje besök på en sida på boesners webbplats lagras såväl din dators IP-adress, din Internet-leverantörs IP-adress, datum, tidsperiod och tid för åtkomst samt namnet på respektive fil och datavolymen i en loggfil. Dessa uppgifter genereras i allmänhet på Internet när du öppnar en webbsida och utgör ingen specifik datainsamling av boesner.


3. Anonym användning

Du kan dock alltid använda den allmänna information som tillhandahålles av boesner utan att avslöja din identitet. Även om de insamlade inventerings- och användningsdata möjligen kan leda till identifiering, utför vi ingen bearbetning av personrelaterade uppgifter. I den mån en ytterligare behandling av dessa uppgifter överhuvudtaget sker, utförs detta endast med ditt uttryckliga medgivande eller anonymt i form av utvärdering för statistiska ändamål. Dessutom överförs dina uppgifter inte till tredje part och/eller marknadsplattformar utan ditt uttryckliga medgivande.


4. Cookies

Med små textfiler som lagras på användarens dator, så kallade cookies, har en Internet-leverantör möjlighet att känna igen en användare som upprepad besökare och kan anpassa sina erbjudanden efter kundens behov. För att utforma vårt erbjudande komfortabelt och för att kunna motsvara dina behov använder vi cookies. Vi rekommenderar en aktivering av cookies, då varukorgens funktioner annars inte fungerar i nödvändig omfattning.

Härvid handlar det om “permanenta“ cookies: De finns sedan kvar på din dator för att förenkla vår service i samband med inköp, personalisering och inloggning vid nästa besökstillfälle. Cookies kan exempelvis lagra det du valt att köpa medan du fortsätter ditt inköp. Dessutom behöver du endast mata in ditt lösenord en enda gång på webbsidor som kräver inloggning. "Permanenta" cookies kan användaren radera manuellt.

"Persistenta cookies" lagras av oss i 30 dagar. Därefter raderas de automatiskt.

De data som lagras i våra cookies kopplas inte till dina personrelaterade uppgifter (namn, adress, etc.).


5. Registrering

boesner ger dig möjlighet att utföra en registrering där dina personrelaterade uppgifter lagras. Dessa omfattar dina personuppgifter, dina samtyckesblanketter och en lista över dina tidigare beställningar. Genom att ange din e-postadress och ditt lösenord har du alltid möjlighet att se dina registreringsdata (inkl. information om tidigare beställningar) och ändra eller radera dina personrelaterade uppgifter.


6. Kommunikation via e-post

Okrypterad e-post ger möjligheter till attack mot konfidentiell kommunikation. Den kan möjligtvis ses av obehörig tredje part, ändras, förfalskas eller raderas och kommunikationsprofiler kan skapas. Om du använder e-postkommunikation eller meddelar din e-postadress är du medveten om dessa risker och är införstådd med, att även boesner använder denna form av kommunikation okrypterad.


7. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google“). Google Analytics använder så kallade “cookies“, textfiler, som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som skapas genom cookies sänds i regel till en av Googles server i USA och lagras där.

Aktiveras IP-anonymisering på denna webbsida, kommer din IP-adress dock först att avkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-anonymisering “anonymizeIP“ är aktiverad på denna webbplats. På uppdrag av denna webbplatsens operatör kommer Google att behandla denna information, för att utvärdera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och för att erbjuda andra tjänster som hänger ihop med användningen av Internet gentemot webbplatsens operatör.

IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som lagrats av Google. Du kan välja att stänga av användningen av cookies genom en motsvarande inställning på din webbläsare. Observera dock att du då eventuellt inte längre kan använda samtliga funktioner på denna webbplats i full omfattning. Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar den webbläsare-plugin, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


8. Social plugins: Facebook, Twitter, google +

På grund av dataskyddet avstår vi från att direkt integrera social plugins på vår webbplats. Det sänds ingen information till sociala medietjänster såsom Facebook, Twitter eller Google+ när du besöker våra webbsidor. En insamling av data genom tredje part är därmed utesluten.

Du har dock ändå möjlighet att med ett klick dela vårt innehåll på Facebook, Twitter eller Google+. För detta ändamål använder vi ett alternativ till de klassiska sociala plugins, som skyddar dina personrelaterade uppgifter, den så kallade Shariff metoden, som utvecklats av tidskriften c't magazin. Mer information om detta finns på följande sida: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html


9. Dataskyddsombud

Om du har ytterligare frågor om boesners dataskyddspolicy, kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud: datenschutz@agad.de

Du kan utan kostnad begära upplysning om vilka uppgifter som finns lagrade hos oss om din person eller pseudonym. För detta ändamål vänligen skicka ett meddelande till sverige@boesner.com. Vi är också skyldiga att på begäran rätta, spärra eller radera uppgifterna. 
Online-butiken produktkategorier
» Direktbeställning
» Presentset
» Fraktobservera
» Allmäna affärsvillkor
» Grundering » Kilramar » Papper
» Lagring, Presentation » Verktyg » Färger
» Plastisk utformning » Teckning » Trycktekniker
» Ramar » Hjälpmaterial » Stafflier boesner - 44x i Europa
» Förädlingsteknik » Diverse » Penslar de.png at.png ch.png dk.png se.png fr.png

Absolut säker
 
boesner nyhetsbrev
Få information om nya produkter, nya märken och fantastiska erbjudanden!
 
pj_smallboesner.png
© copyright 2018 boesner
Layout hel sida: 2:13:33:718 - 2:13:33:837
Layout kategorinavigering: 2:13:33:802 - 2:13:33:837
Därav (layout, kategoriavi) insamlad data: 2:13:33:802 - 2:13:33:810
Layout sidhuvud: 2:13:33:718 - 2:13:33:743
Layout sidans fot: 2:13:33:753 - 2:13:33:802
Sök produkt startsida: -
Därav (produktfinder startsida) SearchTag: -
Produktfinder sida: -
Därav (produktfinder sida) SearchTag: -