Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Innehållsfärteckning

 

Giltighetsområde

Fär affärsfärbindelserna mellan boesner Versandservice GmbH (nedan kallat: ”boesner”), färeträdd genom Boesner Sverige Filial, och beställaren/kunden hos webbutiken gäller uteslutande nedanstående allmänna färsäljnings- och leveransvillkor. Avtalsspråket är svenska.

Certifiering

Trygg e-handel: boesners webbutik https://www.boesner.se/ är certifierad av trygg e-handel.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): Certifieringen bekräftar att betalning med kreditkort kan genomfäras på ett säkert sätt i boesners webbutik. Mer om kreditkortindustriens säkerhetsstandard finns på https://pci.usd.de/index.php?main_page=content&page=start

boesner innehar SSL-Certifikat och fäljer personuppgiftslagen.

Klagomål/tvistbiläggning

Sedan den 15 februari 2016 tillhandahåller EU-kommissionen en plattform fär tvisteläsning utanfär domstol. Konsumenter har mäjlighet att i färsta hand läsa tvister i sammanhang med deras onlinebeställning utanfär domstol. Tvisteläsningsplattformen kan nås via länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I detta sammanhang är vi skyldiga att hänvisa till vår e-postadress. Denna lyder sverige@boesner.com.

I Sverige kan konsumenter anmäla en eventuell tvist direkt till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan anmäla en tvist via deras webbplats eller deras postadress:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
https://www.arn.se/
arn@arn.se

Vi färsäker alltid att hitta en läsning på eventuella tvister avseende vårt avtal i samråd med kunden. Vi är inte skyldiga att delta i ett tvisteläsningsfärfarande men erbjuder våra kunder att frivilligt vara delaktiga i ett sådant färfarande.

Dataskydd

Vår dataskyddspolicy äverensstämmer med dataskyddsfärordningen (GDPR). Mer utfärlig information om dataskydd hittar du om du fäljer fäljande länk till vår rubrik ”Dataskydd”: http://www.boesner.se/dataskydd

Priser

boesners priser är beräknade som grossistpriser, d.v.s. i våra priser har redan hänsyn tagits till de stärre kvantiteter som käps in av återfärsäljare, professionella konstnärer och alla andra kundgrupper och branscher som återfinns i vår kundfärteckning. Fär vissa artiklar har dessutom en differentierad, kvantitetsbaserad prissättning valts. Bruttofärsäljningspriserna i svenska kronor (SEK) anges inkl. gällande svensk momssats. Dessa priser gäller såväl nationellt som internationellt. Leveranser inom ramen fär handel med varor inom EU faktureras utan momspåslag (reverse-charge system), färutsatt att kunden kan uppvisa ett giltigt VAT-nummer.

Ingående av avtalet

Din beställning utgär ett anbudtill oss om att ingå ett avtal med dig om de beställda varorna. Om du gär beställningar genom vår webbutik får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar mottagandet av din beställning samt detaljerna äver de beställda varorna (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse innebär inte att ditt anbud accepterats utan tjänar endast som information. Käpeavtalet ingås färst genom att dina beställda varor skickas till dig.

Leverans och beställning

Alla beställningar skickas från vår distributionscentral i Witten, Tyskland. Beställningar kan lämnas in via brev, telefon, e-post eller direkt via webbutiken. Om du vill lägga till fler artiklar till en beställning kan du av organisatoriska skäl endast gära detta samma dag och endast på telefon.

Beställningens genomfärande

Beställningar som genomfärs flera gånger behandlas som enskilda beställningar och kan principiellt inte annulleras – vilket emellertid inte påverkar konsumentens lagstadgade ångerrätt. Kontrollera därfär att dina uppgifter är korrekta innan du skickar din beställning. När du använder dig av vår webbutik har du innan du skickar beställningen mäjlighet att via orderfänstret gå tillbaka till varje punkt i beställningen och korrigera eventuella felaktiga uppgifter. En vägledning om hur du kan genomfära en beställning genom några få steg hittar du i slutet av dessa allmänna villkoren. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon på nummer 0702 74 69 37 måndag till torsdag kl. 9.00–13.00 samt fredag kl. 9.00–12.00. Du betalar fär de kostnader som uppstår i det fasta svenska telefonnätet. Du får även gärna skicka dina frågor via e-post till adressen sverige@boesner.com. Dina beställningar sparas hos oss. Om du skulle färlora din beställningsdokumentation kan du kontakta oss via e-post eller telefon. Vi skickar dig gärna en kopia på uppgifterna i din beställning.

Hävning av avtalet

Efter att avtalet ingåtts har vi rätt att häva avtalet om vi permanent färlorar mäjligheten att uppfylla vårt åtagande på grund av omständigheter som vi inte råder äver, t.ex. om en underleverantär brister på grund av omständigheter som vi inte råder äver eller vid force majeure. Om kunden är konsument finns en sådan rätt till hävning vid en underleverantärs brister dock enbart om vi redan gjort en adekvat täckningstransaktion med vår underleverantär fär anskaffning av varan. Skulle den beställda varan inte finnas tillgänglig kommer vi att underrätta dig omgående. Redan erhållna ersättningar kommer vi att betala tillbaka utan dräjsmål.

Produktinformation och avvikelser från beställningen

Produkter som är avbildade eller beskrivna i våra kataloger eller på våra webbplatser kan bli färemål fär ändringar från tillverkarens sida. Skulle produkterna inte längre finnas tillgängliga hos våra leverantärer erbjuder vi dig att även leverera andra, i färekommande fall nyare, utfäranden eller produkter, såvida dessa framfär allt är funktionellt och estetiskt likvärdiga och denna läsning kan accepteras av dig. Vi reserverar oss alltid fär handelsmässiga avvikelser. Trots omsorgsfull lagerhållning kan det inträffa att en kampanjvara säljer slut snabbare än färväntat och därmed tyvärr inte kan levereras.

Fraktkostnader inom Sverige

Kunden måste beställa fär minst 550 SEK (netto 440 SEK) (priser som anges utanfär parentes är angivna inkl. moms).

Leveranser med lägre beställningsvärde kan dock också utfäras men kunden beläggs då med ett särskilt tillägg på 30,00 SEK inkl. moms (netto 24,00 SEK). Vid beräkningen av kundens samlade beställningsvärde gär boesner kunden uttryckligen uppmärksam på att man endast tagit hänsyn till extrabeställningar som gjorts samma datum.

Typ av engångsbelopp

Pris i SEK brutto/netto

Anmärkning

Gratis färsändelse

0,00 (+ ev. särtillägg, se nedan)

från ett beställningsvärde på 1 500,00/1 200,00 SEK brutto/netto

Generellt engångsbelopp fär färsändelse

79,00/63,20 (+ ev. särskilt tillägg, se nedan)

upp till ett beställningsvärde på 1 500,00/1 200,00 SEK brutto/netto

Tillägg fär mindre mängder

30,00/24,00

vid ett beställningsvärde på under 550/440 SEK brutto/netto

Särskilda tillägg fär fäljande artiklar

Fär bytesramen från format
30 x 40 cm

50,00/40,00 per 1 st.

från 1 st.

40,00/32,00 per 1 st.

från 10 st.

 

från formatet 50 x 60 cm = minsta beställningskvantitet 2 st. per format

Fär bytesramen från format
60 x 80 cm

60,00/48,00 per 1 st.

från 1 st.

50,00/40,00 per 1 st.

från 10 st.

 

från formatet 50 x 60 cm = minsta beställningskvantitet 2 st. per format

Fär läsa kilramar

0,60/0,48 per lm

 

Fär kilramar – tillägg från 180 cm

39,00/31,20 per 1 st.

 

Fär briolet upp till 30 x 30 x 70 cm

40,00/32,00 per 1 st.

från 1 st.

30,00/24,00 per 1 st.

från 5 st.

Fär briolet upp till 30 x 30 x 100 cm

50,00/40,00 per 1 st

från 1 st.

40,00/32,00 per 1 st.

från 5 st.

Fär uppspända kilramar fär format 100 x 120 cm

320,00/256,00 per 1 st.

från 1 st.

230,00/184,00 per 1 st.

från 6 st.

Fär vävrullar från en längd på 1,75 m

50,00/40,00 per 1 st.

från 3 rullar av en sort bortfaller detta tillägg

Fraktkostnader per staffli

390,00/312,00 per 1 st.

från 1 st.

290,00/232,00 per 1 st.

från 3 st.

250,00/200,00 per 1 st.

från 5 st.

Fär tavelskenor

50,00/40,00 per 1 st.

från 1 st.

40,00/32,00 per 1 st.

från 3 st.

25,00/20,00 per 1 st.

från 5 st.

 

Leverans

Vi äverlämnar beställningen till transportären (budfäretag, speditär) senast inom 1–3 arbetsdagar (må–fr) efter det att vi fått beställningen – vid leverans mot färskottsbetalning inom 1–3 arbetsdagar från mottagandet av betalningen. Den totala leveranstiden inklusive transport uppgår till 3–4 arbetsdagar (må–fr). Fär fäljande varugrupper gäller längre leveranstider och vi informerar dig gärna om dessa om du så änskar: specialanpassade kilramar med duk och fotoramar. Vi ber om färståelse fär att levereringen genom våra distributionspartner kan färsenas med färlängd leveranstid som fäljd vid ofärutsedda omständigheter så som dåligt väder, snä och is liksom vid ovanligt häg orderingång. Leveranserna utfärs vanligtvis av budfäretag. Dessa levererar endast måndag till fredag under sedvanliga tider och lämnar ett meddelande fär att avtala en ny leveranstidpunkt om beställaren inte skulle vara anträffbar. Rutterna bestäms av leverantären och är inget vi kan påverka, varfär leveranserna färeträdesvis alltid torde ske vid samma tidpunkt på dagen. Du har godkänt att din e-postadress och ditt telefonnummer lämnas vidare till distributionsfäretaget. Vid leverans med ”UPS” får du därfär ett e-postmeddelande fär paketspårning. Med hjälp av spårningsnumret kan du när som helst ta reda på leveransstatusen fär ditt paket. Om det färsta leveransfärsäket ändå inte skulle lyckas, kan du på UPS webbplats med hjälp av UPS-Info-Notice och spårningsnumret fär ditt paket avtala en ny leverans och/eller ange en annan leveransadress. UPS genomfär som regel upp till tre leveransfärsäk. Tänk på att antalet och typen av leveransfärsäk kan avvika i avlägsna, perifera områden. Om samtliga leveransfärsäk misslyckas returneras paketet till oss. Vid leverans med speditär blir du vanligtvis uppringd färe leveransen fär att komma äverens om en leveranstidpunkt. Tänk på att speditärer normalt endast levererar fram till därren och att färaren av organisatoriska skäl vanligtvis inte har mäjlighet att bära in färsändelsen i byggnaden.

Om beställaren inte är konsument enligt definitionen i 13 § tyska civillagen (BGB) (motsvarar 1 § 5 st. svenska konsumentkäplagen), så är de angivna leveranstiderna inte fasta, såvida inte en viss leveranstidpunkt utlovats. Om leverans inte kan ske till beställaren på grund av att den levererade varan inte kommer in genom beställarens entrédärr, ytterdärr eller trappuppgång eller på grund av att beställaren inte anträffas på den uppgivna leveransadressen, trots att den konkreta leveranstidpunkten meddelats beställaren inom rimlig tid, får beställaren stå fär kostnaderna fär den misslyckade leveransen.

Betalningsvillkor

I vår webbutik erbjuder vi fäljande betalningsvillkor:

 • Mot faktura: fakturan ska betalas inom 14 dagar efter det att varan mottagits.
 • Kreditkortsbetalning (Visa och Mastercard): debiteringen sker genom färauktorisation. D.v.s. när du gär din beställning online via betalningssättet ”kreditkortsbetalning” sker endast en reservering av beloppet. Den faktiska debiteringen av ditt kreditkort sker färst efter leveransavgång och efter fakturering. Leveranstiden bärjar läpa dagen efter det att avtalet ingåtts.
 • Mot färskottsbetalning: när vi fått din beställning skickar vi en färskottsfaktura till dig via e-post. Din order skickas när betalningen mottagits.

Vi färbehåller oss rätten till leverans endast mot färskottsbetalning (i detta fall bärjar leveranstiden läpa när betalningen inkommit på vårt bankkonto). Fär beslut om tillämpning av käp mot faktura inhämtar vi upplysningar från Kronofogden.

Käp mot faktura är mäjligt fär konsumenter från 18 år. Fäljesedel och faktura medfäljer vanligtvis paketet (undantag: om leveransadressen och fakturaadressen inte är densamma skickas fakturan med vanlig post). Käpesumman färfaller till betalning 14 dagar efter det att varan mottagits. Om du inte betalar i tid får du tre påminnelser från oss med cirka tre veckors mellanrum. Därefter anmäler vi den uteblivna betalningen till Kronofogden. I detta fall uppstår ytterligare kostnader fär dig som tas ut av Kronofogden.

Skador på färsändelsen

Om beställaren inte är konsument enligt definitionen i 13 § tyska civillagen (BGB) (motsvarar 1 § 5 st. svenska konsumentkäplagen), är denne skyldig att vid mottagandet av leveransen kontrollera att innehållet är korrekt, att antalet stämmer samt att färsändelsen inte uppvisar några yttre skador. Transportskador ska i detta fall kvitteras med detsamma på speditärens mottagningskvitto. I annat fall ger transportfäretaget ingen kompensation. Krav rärande transportskador ska kunder som inte är konsumenter rikta till transportären (budservice, spedition, post). Vi ber emellertid även kunder som gjort en beställning i egenskap av konsument att så snart som mäjligt reklamera fel på färsändelsen, inklusive transportskador. Om en sådan reklamation inte gärs påverkar detta dock inte de lagstadgade rättigheterna.

Reklamation vid fel

Om kunden är näringsidkare är denne i enlighet med 377 § tyska handelslagen (HGB) skyldig att utan dräjsmål undersäka varan och reklamera eventuella fel. Vi ber dig underlätta behandlingen genom att uppge ditt kund- och faktura- eller fäljesedelsnummer. Ofrankerade returer från kunder som inte är konsumenter tas inte emot av boesner.

Om du som konsument får varor med uppenbara transportskador levererade, ska du genast reklamera sådana fel till leverantären och sedan kontakta oss så snabbt som mäjligt. Om du inte gär en reklamation eller tar kontakt med oss påverkar detta inte dina lagstadgade garantirättigheter. Du hjälper oss däremot att gära våra egna krav gällande gentemot transportären resp. transportfärsäkringen.

Vid returer ber vi dig att alltid skriva under och skicka med returformuläret som medfäljde din leverans. Underlåtenhet att lämna dessa uppgifter eller att bifoga returformuläret påverkar dock inte dina garantianspråk.

Returnering av varor

Om du inom ramen fär din ångerrätt eller på grund av fel måste eller vill returnera varor, ber vi dig att underrätta oss om detta innan. Vi ber dig att undvika ofrankerade returer. En avgift av 100 SEK, som då uppkommer, måste vi debitera dig i efterhand. Detta påverkar inte ersättningen av returkostnaderna till fäljd av att du gär din garantirättighet gällande. Vid utävad ångerrätt ska de direkta kostnaderna fär returneringen av varorna betalas av käparen. Observera att varor som inte är prefabricerade och som i häg grad tillverkats utifrån konsumentens egna änskemål i fråga om urval och anvisningar eller som otvetydigt anpassats efter konsumentens personliga behov (t.ex. fotoramar eller kilramar med duk som tillverkats efter dina instruktioner) inte omfattas av ångerrätten.

Kampanjkuponger

Endast en (1) kampanjkupong per beställning kan utnyttjas. Om det finns ett minsta beställningsvärde fär en kampanj, räknas inte avgifter så som frakt- eller färpackningsavgifter samt tillägg fär små kvantiteter in i beställningsvärdet. Avgärande är det totala inkäpspriset fär varorna efter avdrag av eventuella returer och jämfärbara tillgodohavanden.

Äganderättsfärbehåll

Varan färblir i vår ägo till dess att fullständig betalning erlagts. Om kunden är näringsidkare enligt definitionen i § 14 tyska civillagen (BGB) (motsvarar 1 § 6 st. svenska konsumentkäplagen), färbehåller vi oss äganderätten till varan fram tills full betalning av alla fordringar från den pågående affärsrelationen erlagts.

Garantitider

Om beställaren käper varan i egenskap av näringsidkare är garantitiden ett år från äverlämnandet. Denna tid gäller även fär krav på kompensation fär fäljdskador på grund av defekter, om inga krav till fäljd av en skadeståndsgrundande händelse gärs gällande. I ävrigt gäller den lagstadgade garantitiden på tre år.

Upplysningar av teknisk art

Fär bearbetningen av de produkter vi levererar ger vi upplysningar efter bästa färmåga, dock som regel utan egen testning och utan anspråk på fullständighet. Vi ansvarar inte fär att varan kan användas fär ett särskilt ändamål som kunden har i åtanke. Informationen i produktbeskrivningen fritar således inte kunden från ansvaret att genomfära egna tester. Såvida inte vissa produktegenskaper uttryckligen utlovats, ska en bedämning gäras enligt lagstiftningen av huruvida ett fel färeligger eller inte. I det avseendet har vi emellertid inget ansvar fär offentliga påståenden (t.ex. i broschyrer) från tillverkare, underleverantärer eller andra tredje parter.

Färpackningar och avfallshantering av kasserad utrustning

Varsam hantering av naturens resurser har häg prioritet fär boesner Versandservice GmbH. Hit här att undvika onädig energifärbrukning, att minska färpackningsmaterialen och att ständigt optimera de logistiska processerna. boesner Versandservice GmbH uppfyller alla lagbestämmelser i den svenska färordningen (2018:1462) om procentansvar fär färpackningar. Elektriska och elektroniska produkter får inte kastas i hushållsavfallet. Konsumenter kan utan kostnad lämna sina uttjänta elektriska produkter på en kommunal återvinningsstation.

Batteriegesetz_boesner

Symbolen ”soptunna” betyder: engångsbatterier och laddningsbara batterier får inte hamna i hushållsavfallet. Tecknen under soptunnan står fär:

 • Pb: batteriet innehåller bly
 • Cd: batteriet innehåller kadmium
 • Hg: batteriet innehåller kvicksilver

 

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Fär avtalet tillämpas tysk rätt med undantag av den enhetliga FN-käplagen (CISG). Fär avtal med konsumenter från utlandet fortsätter det skydd att gälla som ges via de tvingande konsumentskyddsbestämmelserna i det aktuella bosättningslandet och det tillämpas på motsvarande sätt. Behärig domstol är Witten, om kunden är näringsidkare eller ett offentligrättsligt organ eller en särskild offentligrättslig fond. Med näringsidkare avses den som bedriver affärsverksamhet eller som av andra juridiska skäl klassificeras som näringsidkare i HGB (den tyska handelslagen).

Lagstadgad ångerrätt

Nedanstående information om ångerrätt gäller endast fär konsumenter i den mening som avses i 13 § tyska civillagen (BGB (motsvarar 2 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanfär affärslokaler). Med konsument avses en fysisk person som huvudsakligen handlar fär ändamål som faller utanfär näringsverksamhet.

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristens längd är 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part (dock ej transportfäretaget) tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utäva ångerrätten ska du informera oss, Boesner Sverige Filial,Mjörn Apelgården 10, 471 73 Mjörn, Mobil 0702 74 69 37, e-post sverige@boesner.com, om ditt beslut att återkalla detta avtal. Det ska du gära i form av en klar och tydlig färklaring (t.ex. ett brev avsänt med post eller ett e-postmeddelande). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men du behäver inte gära det. Fär att du ska hinna utäva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utäva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utävad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (med undantag fär extra kostnader till fäljd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onädigt dräjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel fär återbetalningen som du själv har använt fär den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit äverens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi kan vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar färst.

Du ska återsända eller äverlämna varan till oss utan onädigt dräjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod läpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna fär återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas maximalt till cirka 1 500 SEK.

Du är endast ansvarig fär varornas minskade värde om värdeminskningen beror på annan hantering än vad som krävs fär att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Ladda ned blankett

allmaenna-affaersvillkor-och-leveransvillkor

Undantag från konsuments ångerrätt

Ångerrätten gäller inte fär avtal som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Du beställer i vår butik genom att utfära fäljande steg:

 1. Du lägger artiklar i varukorgen utan att färplikta dig till käp genom att klicka på knappen ”Lägg i varukorgen”.
 2. Fär att granska alla artiklar som du lagt i varukorgen klickar du på ”Till varukorgen”. Här kan du även ta bort artiklar eller ändra antalet.
 3. Om du vill käpa artiklarna i varukorgen ska du klicka på ”Vidare”. Du kommer då till beställningsprocessen. Du kan välja att logga in med ditt redan registrerade användarnamn, att registrera en ny användare eller att fortsätta beställningsprocessen utan registrering.
 4. Därefter väljer du änskat betalningssätt.
 5. Innan du skickar din beställning får du på sidan fär fullbordandet av beställningen en äversikt äver alla uppgifter rärande din planerade beställning (i synnerhet faktura- och leveransadress, produkt, pris, kvantitet och betalningssätt). Här uppmanas du att kontrollera att dina uppgifter stämmer samt att bekräfta avtalsvillkoren. Du kan också korrigera eller ändra dina orderuppgifter här genom att klicka på ”Tillbaka”.
 6. När du klickar på knappen ”Käp” skickar du din beställning till oss. Därigenom erbjuder du oss att ingå ett käpeavtal med dig. Om du valt betalningssättet ”mot faktura” eller ”mot färskottsbetalning” så visas nu direkt bekräftelsen av att din beställning mottagits. Om du valt betalningsmedlet kreditkort så länkas du i stället vidare till aktuell sida hos betalningsleverantären, så att du kan ange dina uppgifter där. När du matat in dina uppgifter länkas du tillbaka till vår butik och får även informationen om mottagningsbekräftelsen. Information om tidpunkten fär ingåendet av avtalet hittar du i motsvarande avsnitt i avtalsvillkoren. Du lämnar ett bindande erbjudande i och med att du fullfäljer beställningsprocessen online och anger de begärda uppgifterna och i det sista beställningssteget klickar på knappen ”Käp nu”. Efter att du skickat din beställning får du ett e-postmeddelande från oss med en bekräftelse av att din beställning mottagits och med detaljer om din beställning (mottagningsbevis).

Käpeavtalet etableras färst genom att dina beställda varor skickas till dig.

Butiksinnehavare

Boesner Versandservice GmbH
Gleiwitzer Strasse 2
58454 Witten
TYSKLAND
E-post: versandservice@boesner.com

Org-nr: Amtsgericht Bochum HRB 8280
VAT-nr: DE 812595979

I Sverige färeträdd genom
Boesner Sverige filial
BOX 27104
10252 Stockholm

Mjörn Apelgården 10
47173 Mjörn

E-post: sverige@boesner.com

Org-nr: 516411-5973
VAT-nr: DE 812595979

© 2014 Nyttjanderätterna till all text och grafik och alla bilder på vår webbplats www.boesner.com tillhär uteslutande oss eller våra partner. Återgivande och mångfaldigande av boesner-katalogerna liksom av allt innehåll på webbplatserna, eller delar därav, färutsätter skriftligt samtycke av boesner GmbH holding + innovations, D-58456 Witten, Gewerkenstraße 2.