Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Innehållsförteckning

 

Giltighetsområde

För affärsförbindelserna mellan boesner Versandservice GmbH (nedan kallat: ”boesner”), företrädd genom Boesner Sverige Filial, och beställaren/kunden hos webbutiken gäller uteslutande nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Avtalsspråket är svenska.

Certifiering

Trygg e-handel: boesners webbutik https://www.boesner.se/ är certifierad av trygg e-handel.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): Certifieringen bekräftar att betalning med kreditkort kan genomföras på ett säkert sätt i boesners webbutik. Mer om kreditkortindustriens säkerhetsstandard finns på https://pci.usd.de/index.php?main_page=content&page=start

boesner innehar SSL-Certifikat och följer personuppgiftslagen.

Klagomål/tvistbiläggning

Sedan den 15 februari 2016 tillhandahåller EU-kommissionen en plattform för tvisteläsning utanför domstol. Konsumenter har möjlighet att i första hand läsa tvister i sammanhang med deras onlinebeställning utanför domstol. Tvisteläsningsplattformen kan nås via länken  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I detta sammanhang är vi skyldiga att hänvisa till vår e-postadress. Denna lyder sverige@boesner.com.

I Sverige kan konsumenter anmäla en eventuell tvist direkt till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan anmäla en tvist via deras webbplats eller deras postadress:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
https://www.arn.se/
arn@arn.se

Vi försöker alltid att hitta en läsning på eventuella tvister avseende vårt avtal i samråd med kunden. Vi är inte skyldiga att delta i ett tvisteläsningsförfarande men erbjuder våra kunder att frivilligt vara delaktiga i ett sådant förfarande.

Dataskydd

Vår dataskyddspolicy överensstämmer med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer utförlig information om dataskydd hittar du om du följer följande länk till vår rubrik ”Dataskydd”:  http://www.boesner.se/dataskydd

Priser

boesners priser är beräknade som grossistpriser, d.v.s. i våra priser har redan hänsyn tagits till de större kvantiteter som köps in av återförsäljare, professionella konstnärer och alla andra kundgrupper och branscher som återfinns i vår kundförteckning. För vissa artiklar har dessutom en differentierad, kvantitetsbaserad prissättning valts. Bruttoförsäljningspriserna i svenska kronor (SEK) anges inkl. gällande svensk momssats. Dessa priser gäller såväl nationellt som internationellt. Leveranser inom ramen för handel med varor inom EU faktureras utan momspåslag (reverse-charge system), förutsatt att kunden kan uppvisa ett giltigt VAT-nummer.

Ingående av avtalet

Din beställning utgör ett anbudtill oss om att ingå ett avtal med dig om de beställda varorna. Om du gör beställningar genom vår webbutik får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar mottagandet av din beställning samt detaljerna över de beställda varorna (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse innebär inte att ditt anbud accepterats utan tjänar endast som information. Köpeavtalet ingås först genom att dina beställda varor skickas till dig.

Leverans och beställning

Alla beställningar skickas från vår distributionscentral i Witten, Tyskland. Beställningar kan lämnas in via brev, telefon, e-post eller direkt via webbutiken. Om du vill lägga till fler artiklar till en beställning kan du av organisatoriska skäl endast göra detta samma dag och endast på telefon.

Beställningens genomförande

Beställningar som genomförs flera gånger behandlas som enskilda beställningar och kan principiellt inte annulleras – vilket emellertid inte påverkar konsumentens lagstadgade ångerrätt. Kontrollera därför att dina uppgifter är korrekta innan du skickar din beställning. När du använder dig av vår webbutik har du innan du skickar beställningen möjlighet att via orderfönstret gå tillbaka till varje punkt i beställningen och korrigera eventuella felaktiga uppgifter. En vägledning om hur du kan genomföra en beställning genom några få steg hittar du i slutet av dessa allmänna villkoren. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon på nummer 040 6860040 måndag till torsdag kl. 9.00–13.00 samt fredag kl. 9.00–12.00. Du betalar för de kostnader som uppstår i det fasta svenska telefonnätet. Du får även gärna skicka dina frågor via e-post till adressen sverige@boesner.com. Dina beställningar sparas hos oss. Om du skulle förlora din beställningsdokumentation kan du kontakta oss via e-post eller telefon. Vi skickar dig gärna en kopia på uppgifterna i din beställning.

Hävning av avtalet

Efter att avtalet ingåtts har vi rätt att häva avtalet om vi permanent förlorar möjligheten att uppfylla vårt åtagande på grund av omständigheter som vi inte råder över, t.ex. om en underleverantör brister på grund av omständigheter som vi inte råder över eller vid force majeure. Om kunden är konsument finns en sådan rätt till hävning vid en underleverantörs brister dock enbart om vi redan gjort en adekvat täckningstransaktion med vår underleverantör för anskaffning av varan. Skulle den beställda varan inte finnas tillgänglig kommer vi att underrätta dig omgående. Redan erhållna ersättningar kommer vi att betala tillbaka utan dröjsmål.

Produktinformation och avvikelser från beställningen

Produkter som är avbildade eller beskrivna i våra kataloger eller på våra webbplatser kan bli föremål för ändringar från tillverkarens sida. Skulle produkterna inte längre finnas tillgängliga hos våra leverantörer erbjuder vi dig att även leverera andra, i förekommande fall nyare, utföranden eller produkter, såvida dessa framför allt är funktionellt och estetiskt likvärdiga och denna läsning kan accepteras av dig. Vi reserverar oss alltid för handelsmässiga avvikelser. Trots omsorgsfull lagerhållning kan det inträffa att en kampanjvara säljer slut snabbare än förväntat och därmed tyvärr inte kan levereras.

Fraktkostnader inom Sverige

Kunden måste beställa för minst 550 SEK (netto 440 SEK) (priser som anges utanför parentes är angivna inkl. moms).

Leveranser med lägre beställningsvärde kan dock också utföras men kunden beläggs då med ett särskilt tillägg på 30,00 SEK inkl. moms (netto 24,00 SEK). Vid beräkningen av kundens samlade beställningsvärde gör boesner kunden uttryckligen uppmärksam på att man endast tagit hänsyn till extrabeställningar som gjorts samma datum.

Typ av engångsbelopp

Pris i SEK brutto/netto

Anmärkning

Gratis försändelse

0,00 (+ ev. särtillägg, se nedan)

från ett beställningsvärde på 1 500,00/1 200,00 SEK brutto/netto

Generellt engångsbelopp fär försändelse

79,00/63,20 (+ ev. särskilt tillägg, se nedan)

upp till ett beställningsvärde på 1 500,00/1 200,00 SEK brutto/netto

Tillägg för mindre mängder

30,00/24,00

vid ett beställningsvärde på under 550/440 SEK brutto/netto

Särskilda tillägg för följande artiklar

För bytesramen från format
30 x 40 cm

50,00/40,00 per 1 st.

från 1 st.

40,00/32,00 per 1 st.

från 10 st.

 

från formatet 50 x 60 cm = minsta beställningskvantitet 2 st. per format

För bytesramen från format
60 x 80 cm

60,00/48,00 per 1 st.

från 1 st.

50,00/40,00 per 1 st.

från 10 st.

 

från formatet 50 x 60 cm = minsta beställningskvantitet 2 st. per format

För lösa kilramar

0,60/0,48 per lm

 

För kilramar – tillägg från 180 cm

39,00/31,20 per 1 st.

 

För briolet upp till 30 x 30 x 70 cm

40,00/32,00 per 1 st.

från 1 st.

30,00/24,00 per 1 st.

från 5 st.

För briolet upp till 30 x 30 x 100 cm

50,00/40,00 per 1 st

från 1 st.

40,00/32,00 per 1 st.

från 5 st.

För uppspända kilramar fär format 100 x 120 cm

320,00/256,00 per 1 st.

från 1 st.

230,00/184,00 per 1 st.

från 6 st.

För vävrullar från en längd på 1,75 m

50,00/40,00 per 1 st.

från 3 rullar av en sort bortfaller detta tillägg

Fraktkostnader per staffli

390,00/312,00 per 1 st.

från 1 st.

290,00/232,00 per 1 st.

från 3 st.

250,00/200,00 per 1 st.

från 5 st.

För tavelskenor

50,00/40,00 per 1 st.

från 1 st.

40,00/32,00 per 1 st.

från 3 st.

25,00/20,00 per 1 st.

från 5 st.

 

Leverans

Vi överlämnar beställningen till transportören (budföretag, speditör) senast inom 1–3 arbetsdagar (må–fr) efter det att vi fått beställningen – vid leverans mot förskottsbetalning inom 1–3 arbetsdagar från mottagandet av betalningen. Den totala leveranstiden inklusive transport uppgår till 3–4 arbetsdagar (må–fr). För följande varugrupper gäller längre leveranstider och vi informerar dig gärna om dessa om du så önskar: specialanpassade kilramar med duk och fotoramar. Vi ber om förståelse för att levereringen genom våra distributionspartner kan försenas med förlängd leveranstid som följd vid oförutsedda omständigheter så som dåligt väder, snö och is liksom vid ovanligt hög orderingång. Leveranserna utförs vanligtvis av budföretag. Dessa levererar endast måndag till fredag under sedvanliga tider och lämnar ett meddelande för att avtala en ny leveranstidpunkt om beställaren inte skulle vara anträffbar. Rutterna bestäms av leverantören och är inget vi kan påverka, varför leveranserna företrädesvis alltid torde ske vid samma tidpunkt på dagen. Du har godkänt att din e-postadress och ditt telefonnummer lämnas vidare till distributionsföretaget. Vid leverans med ”UPS” får du därför ett e-postmeddelande för paketspårning. Med hjälp av spårningsnumret kan du när som helst ta reda på leveransstatusen för ditt paket. Om det första leveransförsöket ändå inte skulle lyckas, kan du på UPS webbplats med hjälp av UPS-Info-Notice och spårningsnumret för ditt paket avtala en ny leverans och/eller ange en annan leveransadress. UPS genomför som regel upp till tre leveransförsök. Tänk på att antalet och typen av leveransförsök kan avvika i avlägsna, perifera områden. Om samtliga leveransförsök misslyckas returneras paketet till oss. Vid leverans med speditör blir du vanligtvis uppringd före leveransen för att komma överens om en leveranstidpunkt. Tänk på att speditörer normalt endast levererar fram till dörren och att föraren av organisatoriska skäl vanligtvis inte har möjlighet att bära in försändelsen i byggnaden.

Om beställaren inte är konsument enligt definitionen i 13 § tyska civillagen (BGB) (motsvarar 1 § 5 st. svenska konsumentköplagen), så är de angivna leveranstiderna inte fasta, såvida inte en viss leveranstidpunkt utlovats. Om leverans inte kan ske till beställaren på grund av att den levererade varan inte kommer in genom beställarens entrédörr, ytterdörr eller trappuppgång eller på grund av att beställaren inte anträffas på den uppgivna leveransadressen, trots att den konkreta leveranstidpunkten meddelats beställaren inom rimlig tid, får beställaren stå för kostnaderna för den misslyckade leveransen.

Vid leveransförsening informeras du om förseningen och, om möjligt om anledningen till förseningen samt om en ny leveranstidpunkt. Du kan även då ha rätt att häva köpet.

 

Betalningsvillkor

I vår webbutik erbjuder vi följande betalningsvillkor:

 • Mot faktura: fakturan ska betalas inom 14 dagar efter det att varan mottagits.
 • Kreditkortsbetalning (Visa och Mastercard): debiteringen sker genom förauktorisation. D.v.s. när du gör din beställning online via betalningssättet ”kreditkortsbetalning” sker endast en reservering av beloppet. Den faktiska debiteringen av ditt kreditkort sker först efter leveransavgång och efter fakturering. Leveranstiden börjar löpa dagen efter det att avtalet ingåtts.

  o   3D-secure: Webbsidan använder sig av säkerhetslösningen 3D-secure vid kortbetalningar.

 • Mot förskottsbetalning: när vi fått din beställning skickar vi en förskottsfaktura till dig via e-post. Din order skickas när betalningen mottagits.

Vi förbehåller oss rätten till leverans endast mot förskottsbetalning (i detta fall börjar leveranstiden löpa när betalningen inkommit på vårt bankkonto). För beslut om tillämpning av köp mot faktura inhämtar vi upplysningar från Kronofogden.

Köp mot faktura är möjligt för konsumenter från 18 år. Följesedel och faktura medföljer vanligtvis paketet (undantag: om leveransadressen och fakturaadressen inte är densamma skickas fakturan med vanlig post). Köpesumman förfaller till betalning 14 dagar efter det att varan mottagits. Om du inte betalar i tid får du tre påminnelser från oss med cirka tre veckors mellanrum. Därefter anmäler vi den uteblivna betalningen till Kronofogden. I detta fall uppstår ytterligare kostnader för dig som tas ut av Kronofogden.

Skador på försändelsen

Om beställaren inte är konsument enligt definitionen i 13 § tyska civillagen (BGB) (motsvarar 1 § 5 st. svenska konsumentköplagen), är denne skyldig att vid mottagandet av leveransen kontrollera att innehållet är korrekt, att antalet stämmer samt att försändelsen inte uppvisar några yttre skador. Transportskador ska i detta fall kvitteras med detsamma på speditörens mottagningskvitto. I annat fall ger transportföretaget ingen kompensation. Krav rörande transportskador ska kunder som inte är konsumenter rikta till transportören (budservice, spedition, post). Vi ber emellertid även kunder som gjort en beställning i egenskap av konsument att så snart som möjligt reklamera fel på försändelsen, inklusive transportskador. Om en sådan reklamation inte görs påverkar detta dock inte de lagstadgade rättigheterna.

Reklamation vid fel

Om kunden är näringsidkare är denne i enlighet med 377 § tyska handelslagen (HGB) skyldig att utan dröjsmål undersöka varan och reklamera eventuella fel. Vi ber dig underlätta behandlingen genom att uppge ditt kund- och faktura- eller följesedelsnummer. Ofrankerade returer från kunder som inte är konsumenter tas inte emot av boesner.

Om du som konsument får varor med uppenbara transportskador levererade, ska du genast reklamera sådana fel till leverantören och sedan kontakta oss så snabbt som möjligt. Om du inte gör en reklamation eller tar kontakt med oss påverkar detta inte dina lagstadgade garantirättigheter. Du hjälper oss däremot att göra våra egna krav gällande gentemot transportören resp. transportförsäkringen.

Vid returer ber vi dig att alltid skriva under och skicka med returformuläret som medföljde din leverans. Underlåtenhet att lämna dessa uppgifter eller att bifoga returformuläret påverkar dock inte dina garantianspråk.

Reklamationsrätt

Om din vara skulle vara felaktig får du reklamera varan eller köpet. Du kan då ha rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller, vid icke-ringa fel, ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan dessutom ha rätt att kräva skadestånd.

Skicka gärna reklamationsmeddelandet via e-post sverige@boesner.com eller post adress boesner Sverige filial, c/o boesner Versandservice GmbH, Gleiwitzer Str. 2, DE-58454 Witten. Tänk på att du måste skicka meddelandet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Om du lämnat meddelande om felet till oss inom två månader från att du upptäckte felet anses din reklamation alltid lämnad inom skälig tid. Sker inte reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts, och senast inom tre år och två månader från det att du tog emot varan, förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot oss.

Om du upptäcker en transportskada på din vara ber vi dig att meddela oss detta omgående för att vi ska ha möjlighet att kräva ersättning av transportören.

Vid godkänd reklamation sker återbetalning ske utan dröjsmål. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalning till dess att vi fått tillbaka varan från dig eller till dess att du sänt in ett bevis om att varan sänts tillbaka.

Samtliga kostnader som du haft i anledning av köpet och reklamationen återbetalas vid godkänd reklamation, t ex returfrakt och extra utgifter i samband med reklamationen.

Om du föredrar det kan du vid reklamation vända dig till http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Returnering av varor

Om du inom ramen för din ångerrätt eller på grund av fel måste eller vill returnera varor, ber vi dig att underrätta oss om detta innan. Vi ber dig att undvika ofrankerade returer. En avgift av 100 SEK, som då uppkommer, måste vi debitera dig i efterhand. Detta påverkar inte ersättningen av returkostnaderna till följd av att du gör din garantirättighet gällande. Vid utövad ångerrätt ska de direkta kostnaderna för returneringen av varorna betalas av köparen. Observera att varor som inte är prefabricerade och som i hög grad tillverkats utifrån konsumentens egna önskemål i fråga om urval och anvisningar eller som otvetydigt anpassats efter konsumentens personliga behov (t.ex. fotoramar eller kilramar med duk som tillverkats efter dina instruktioner) inte omfattas av ångerrätten.

Kampanjkuponger

Endast en (1) kampanjkupong per beställning kan utnyttjas. Om det finns ett minsta beställningsvärde för en kampanj, räknas inte avgifter så som frakt- eller förpackningsavgifter samt tillägg för små kvantiteter in i beställningsvärdet. Avgörande är det totala inköpspriset för varorna efter avdrag av eventuella returer och jämförbara tillgodohavanden.

Äganderättsförbehåll

Varan förblir i vår ägo till dess att fullständig betalning erlagts. Om kunden är näringsidkare enligt definitionen i § 14 tyska civillagen (BGB) (motsvarar 1 § 6 st. svenska konsumentköplagen), förbehåller vi oss äganderätten till varan fram tills full betalning av alla fordringar från den pågående affärsrelationen erlagts.

Garantitider

Om beställaren köper varan i egenskap av näringsidkare är garantitiden ett år från överlämnandet. Denna tid gäller även för krav på kompensation för följdskador på grund av defekter, om inga krav till följd av en skadeståndsgrundande händelse görs gällande. I övrigt gäller den lagstadgade garantitiden på tre år.

Upplysningar av teknisk art

För bearbetningen av de produkter vi levererar ger vi upplysningar efter bästa förmåga, dock som regel utan egen testning och utan anspråk på fullständighet. Vi ansvarar inte för att varan kan användas för ett särskilt ändamål som kunden har i åtanke. Informationen i produktbeskrivningen fritar således inte kunden från ansvaret att genomföra egna tester. Såvida inte vissa produktegenskaper uttryckligen utlovats, ska en bedömning göras enligt lagstiftningen av huruvida ett fel föreligger eller inte. I det avseendet har vi emellertid inget ansvar för offentliga påståenden (t.ex. i broschyrer) från tillverkare, underleverantörer eller andra tredje parter.

Förpackningar och avfallshantering av kasserad utrustning

Varsam hantering av naturens resurser har hög prioritet för boesner Versandservice GmbH. Hit hör att undvika onödig energiförbrukning, att minska förpackningsmaterialen och att ständigt optimera de logistiska processerna. boesner Versandservice GmbH uppfyller alla lagbestämmelser i den svenska förordningen (2018:1462) om procentansvar för förpackningar. Elektriska och elektroniska produkter får inte kastas i hushållsavfallet. Konsumenter kan utan kostnad lämna sina uttjänta elektriska produkter på en kommunal återvinningsstation.

Information om återlämning av engångsbatterier och laddningsbara batterier

Batterier får inte slängas i hushållssoporna. I stället kan du lämna in gamla batterier utan kostnad på återvinningsstationerna i din kommun samt på alla ställen där batterier säljs. Batterier som innehåller farliga ämnen är försedda med en symbol i form av en överstruken soptunna och det kemiska tecknet (Cd, Hg eller Pb) för den tungmetall som är orsak till klassificeringen som farligt ämne.

Symbolen ”soptunna” betyder: engångsbatterier och laddningsbara batterier för inte hamna i hushållsavfallet. Tecknen under soptunnan står för:

 • Pb: batteriet innehåller bly
 • Cd: batteriet innehåller kadmium
 • Hg: batteriet innehåller kvicksilver

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

För avtalet tillämpas tysk rätt med undantag av den enhetliga FN-köplagen (CISG). För avtal med konsumenter från utlandet fortsätter det skydd att gälla som ges via de tvingande konsumentskyddsbestämmelserna i det aktuella bosättningslandet och det tillämpas på motsvarande sätt. Behörig domstol är Witten, om kunden är näringsidkare eller ett offentligrättsligt organ eller en särskild offentligrättslig fond. Med näringsidkare avses den som bedriver affärsverksamhet eller som av andra juridiska skäl klassificeras som näringsidkare i HGB (den tyska handelslagen).

Lagstadgad ångerrätt

Nedanstående information om ångerrätt gäller endast för konsumenter i den mening som avses i 13 § tyska civillagen (BGB (motsvarar 2 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Med konsument avses en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristens längd är 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part (dock ej transportföretaget) tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du informera oss, Boesner Sverige filial c/o boesner Versandservice GmbH, Gleiwitzer Str. 2, DE-58454 Witten, Tel. 040 6860040, e-post sverige@boesner.com, om ditt beslut att återkalla detta avtal. Det ska du göra i form av en klar och tydlig förklaring (t.ex. ett brev avsänt med post eller ett e-postmeddelande). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men du behöver inte göra det. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utävad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi kan vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända eller överlämna varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas maximalt till cirka 1 500 SEK.

Du är endast ansvarig för varornas minskade värde om värdeminskningen beror på annan hantering än vad som krävs för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Ladda ned blankett

Widerrufsformular-SE

 

Undantag från konsuments ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Du beställer i vår butik genom att utfära följande steg:

 1. Du lägger artiklar i varukorgen utan att förplikta dig till köp genom att klicka på knappen ”Lägg i varukorgen”.
 2. För att granska alla artiklar som du lagt i varukorgen klickar du på ”Till varukorgen”. Här kan du även ta bort artiklar eller ändra antalet.
 3. Om du vill köpa artiklarna i varukorgen ska du klicka på ”Vidare”. Du kommer då till beställningsprocessen. Du kan välja att logga in med ditt redan registrerade användarnamn, att registrera en ny användare eller att fortsätta beställningsprocessen utan registrering.
 4. Därefter väljer du önskat betalningssätt.
 5. Innan du skickar din beställning får du på sidan för fullbordandet av beställningen en översikt över alla uppgifter rörande din planerade beställning (i synnerhet faktura- och leveransadress, produkt, pris, kvantitet och betalningssätt). Här uppmanas du att kontrollera att dina uppgifter stämmer samt att bekräfta avtalsvillkoren. Du kan också korrigera eller ändra dina orderuppgifter här genom att klicka på ”Tillbaka”.
 6. När du klickar på knappen ”Köp” skickar du din beställning till oss. Därigenom erbjuder du oss att ingå ett köpeavtal med dig. Om du valt betalningssättet ”mot faktura” eller ”mot förskottsbetalning” så visas nu direkt bekräftelsen av att din beställning mottagits. Om du valt betalningsmedlet kreditkort så länkas du i stället vidare till aktuell sida hos betalningsleverantören, så att du kan ange dina uppgifter där. När du matat in dina uppgifter länkas du tillbaka till vår butik och får även informationen om mottagningsbekräftelsen. Information om tidpunkten för ingåendet av avtalet hittar du i motsvarande avsnitt i avtalsvillkoren. Du lämnar ett bindande erbjudande i och med att du fullföljer beställningsprocessen online och anger de begärda uppgifterna och i det sista beställningssteget klickar på knappen ”Köp nu”. Efter att du skickat din beställning får du ett e-postmeddelande från oss med en bekräftelse av att din beställning mottagits och med detaljer om din beställning (mottagningsbevis).

Köpeavtalet etableras först genom att dina beställda varor skickas till dig.

Butiksinnehavare

Boesner Versandservice GmbH
Gleiwitzer Strasse 2
58454 Witten
TYSKLAND
E-post: versandservice@boesner.com

Org-nr: Amtsgericht Bochum HRB 8280
VAT-nr: DE 812595979

Kontakt Sverige filial:

Tel. 040 6860040

E-post: sverige@boesner.com

Org-nr: 516411-5973
VAT-nr: DE 812595979

© 2024 Nyttjanderätterna till all text och grafik och alla bilder på vår webbplats www.boesner.com tillhär uteslutande oss eller våra partner. Återgivande och mångfaldigande av boesner-katalogerna liksom av allt innehåll på webbplatserna, eller delar därav, förutsätter skriftligt samtycke av boesner GmbH holding + innovations, D-58456 Witten, Gewerkenstraße 2.