Levereanstider

Leverans

Leveranser sker huvudsakligen med icke anknutna transportföretag som normalt endast levererar på vardagar. Om kunden inte finns på plats på leveransadressen lämnar leverantören ett meddelande om att ett nytt försök att leverera varan ska avtalas direkt med denne. Rutterna är principiellt fastställda på förhand, varför leverans företrädesvis alltid sker vid samma tidpunkt på dagen. Vid leverans per spedition meddelas kunden i vissa fall av leverantören innan leveransen för att avtala om en leveranstid. Speditioner levereras normalt endast till huvuddörren. boesner informera konsumenterna snarast om varorna inte kan levereras på angivet datum. Kunden kan ta emot sändningar, som kan transporteras av pakettjänsten, inom 3-5 vardagar.

Stora beställningar som måste skickas per spedition kan tas emot inom 14 dagar. Beställer kunden endast små mängder varor levereras dessa huvudsakligen per post. boesners uppgift om leveransfrist är inte bindande för boesner om inte fristen ingår som en fast del i avtalet mellan boesner och kunden.