Klagomål / tvistlösning

Sedan den 15 februari 2016 tillhandahåller EU-kommissionen en plattform för tvistelösning utanför domstol.  Konsumenter har möjlighet att i första hand lösa tvister i sammanhang med deras onlinebeställning utanför domstol. Tvistelösningsplattformen kan nås via länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I detta sammanhang är vi skyldiga att hänvisa till vår e-postadress. Denna lyder sverige@boesner.com.

I Sverige kan konsumenter anmäla en eventuell tvist direkt till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  Du kan anmäla en tvist via deras webbplats eller deras postadress:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
https://www.arn.se/
arn@arn.se

Vi försöker alltid att hitta en lösning på eventuella tvister avseende vårt avtal i samråd med kunden. Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistelösningsförfarande men erbjuder våra kunder att frivilligt vara delaktiga i ett sådant förfarande.