Dataskydds- och integritetspolicy

1.    Information om insamling av personuppgifter

(1) I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter i samband med ditt besök på vår webbsida. Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, postadress, e-mailadress, användarbeteende.

(2) Personuppgiftsansvarig i enlighet med art. 4.7 dataskyddsförordningen är:

Jörg Vester
boesner Versandservice GmbH
Gleiwitzer Str. 2
58454 Witten

E-mail: kontakt@boesner.com

Vårt dataskyddsombud nås under datenschutz@agad.de.

Du kan utan kostnad begära upplysning om vilka uppgifter som finns lagrade hos oss om din person eller pseudonym. För detta ändamål ber vi dig vänligen att skicka ett meddelande till sverige@boesner.com. Vi är också skyldiga att på begäran rätta, spärra eller radera uppgifterna i enlighet med nedan.

(3) Vid kontakt med oss per e-mail eller kontaktformulär sparas de angivna uppgifterna (e-mailadressen och eventuellt namn) av oss, i syfte att kunna besvara förfrågan. Annan information kan lämnas frivilligt och underlättar endast kontakten för att kunna besvara förfrågan. De härmed överförda uppgifterna raderar vi, efter det att lagring inte längre är krävs, eller begränsar behandlingen, om en rättslig lagringsskyldighet består.

(4) Om vi för enstaka funktioner av vårt anbud behöver förlita oss på anlitade tjänsteleverantörer eller vill använda dina uppgifter för kommersiellt syfte, kommer vi att informera er i detalj över de respektive tillvägagångssätten. Därvid nämner vi även de fastställda villkoren för lagringstiden

2.    Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss avseende de personuppgifter som beträffar er:

 • Informations- och upplysningsrätt,
 • Rätt till rättelse och radering,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt till invändning mot behandling,
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Därtill har du rätten att lämna klagomål hos en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

3.    Insamling av personuppgifter vid besök av vår webbsida

(1) Vid ren informativ användning av vår webbsida, det vill säga när ni inte registrerar er eller lämnar annan information, samlar vi endast in de personuppgifter som er webbläsare lämnar på vår server. Om ni endast önskar beskåda vår webbsida, samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för oss för att kunna visa er vår webbsida samt säkerställa dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund är art. 6.1 f dataskyddsförordningen):

 • IP-adressen
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet av begäran (konkret sida)
 • Tillgångsstatus/http-Statuscode
 • Den vid tillfället överförda uppgiftsmängden
 • Webbsidan, från vilken begäran härstammar
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess yta
 • Språk och version av webbläsaren.

(2) Utöver de redan nämnda uppgifterna sparas även cookies på er dator vid användandet av vår webbsida. Med cookies avses mindre textfiler som lagras på din dator, platta eller telefon och varigenom den som placerar cookien (i detta fall vi), som ger oss möjlighet att erhålla viss information. Cookies kan inte sprida virus till eller öppna några program på er dator, platta eller telefon. Syftet med cookies är att göra besöket av hemisdan mer användarvänligt och effektivt. 

(3) Användning av cookies

 

a) Denna webbsida använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan:

 • Temporära cookies (b)
 • Beständiga/permanenta cookies (c)

b) Temporära cookies tas bort automatiskt när webbläsaren stängs. Därtill räknas framför allt sessions-cookies. Den här typen av cookie skickas mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information. Därigenom kan din webbläsare kännas igen vid nästa besök. Sessions-cookies försvinner vid utloggning eller stängning av webbläsaren.

c) Beständiga/permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss förinställd tid, som kan skilja sig från cookie till cookie. Du kan alltid ta bort cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar.

d) Du kan även ställa in webbläsaren så att den automatiskt blockerar alla eller endast vissa typer av cookies. Om du blockerar cookies kan dock funktionaliteten av vår webbsida begränsas.

e) Vi placerar cookies för att kunna känna igen uppföljningsbesök, om du har ett konto hos oss. I annat fall måste du alltid logga in på nytt vid varje besök.

4.    Andra funktioner och erbjudanden av vår webbsida

(1) Utöver den rena informativa användningen av vår webbsida erbjuder vi olika tjänster som du kan ha intresse av. För att kunna ta del av våra tjänster behöver du normalt sett ange ytterligare personuppgifter, som vi kan använda till utförandet av tjänsterna och för vilka de ovan nämnda principerna är gäller.

(2) Vid behandling av era personuppgifter använder vi oss delvis av externa tjänsteleverantörer. Dessa väljs ut av oss med omsorg, är bundna av våra anvisningar och kontrolleras regelbundet.

(3) Vidare kan vi föra vidare era personuppgifter till tredjeman, när Aktionsteilnahmen, speltjänster, avtal eller liknande tjänster erbjuds av oss gemensamt med samarbetspartners. Ytterligare information om detta erhåller du vid angivande av personuppgifter eller i beskrivningen av tjänsten.

(4) I den mån våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners har sitt säte i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), informerar vi dig om följderna av den omständigheten i beskrivningen av tjänsten.

5.    Invändning mot eller återkallande av behandlingen av dina personuppgifter

(1) Om du givit ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, kan du närsomhelst återkalla detta. Ett sådant återkallande påverkar tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter, så snart du har uttalat detta till oss.

(2) I den mån behandlingen av personuppgifter stödjer sig på en intresseavvägning, kan du invända mot behandlingen av dessa. Så är fallet om behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för fullgörandet av ett avtal. Vid utövandet av en sådan invändning ber vi dig ange skälen till att vi inte får behandla dina personuppgifter såsom vi har gjort. Om du inkommer med en begrundad invändning kommer vi att pröva sakförhållandet och antingen upphöra med respektive anpassa behandlingen av personuppgifterna eller informera dig om våra tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling av dina personuppgifter.

(3) Självfallet kan du invända mot behandling av dina personuppgifter i kommersiellt syfte närsomhelst. Du kan informera oss om en sådan invändning genom att kontakta oss via nedan kontaktuppgifter:

boesner Versandservice GmbH
Gleiwitzer Str. 2
58454 Witten

E-Mail: kontakt@boesner.com

6.    Användning av vår webbshop

(1) Om du vill beställa från vår webbshop, är det nödvändigt att du anger de personuppgifter som vi behöver för genomförandet beställningen. De nödvändiga uppgifterna är särskilt markerade, ytterligare uppgifter är frivilliga. De angivna uppgifterna behandlas för genomförandet av beställningen.

Valfritt: Du kan frivilligt registrera ett kundkonto, varigenom vi kan spara dina personuppgifter för framtida köp. Vid registrering av konto under ”mitt konto” sparas de lämnade personuppgifterna. Dessa kan återkallas.

Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att informera dig om ytterligare intressanta produkter ur vår portfolio eller skicka ut e-mejl till dig med teknisk information.

(2) Till följd av handels- och skatterättsliga principer är vi förpliktade att spara dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter i tio års tid.

(3) För att förhindra obehörig tillgång till era personuppgifter av tredjeman, framförallt finansiella uppgifter, sker beställningen genom en så kallad TSL-teknik.

7.    Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtycke kan ni prenumerera på vårt nyhetsbrev, genom vilken vi informerar er om våra nya aktuella erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna är nämnda i samtyckesförklaringen.

(2) För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade dubbel opt-in-förfarandet. Dubbel opt-in innebär att när du anmäler sig till vårt nyhetsbrev på vår webbplats får du först ett automatiskt mail till din inkorg som innehåller en bekräftelselänk som du måste klicka på för att aktivera prenumerationen. Om du inte bekräftar din anmälan inom 30 dagar, spärras dina uppgifter och raderas automatiskt efter ytterligare en månad. Därutöver sparar vi information om den vid anmälan använda IP-adressen samt tidpunkten för din anmälan och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att vi ska kunna bevisa din anmälan och, om nödvändigt, kunna klarlägga ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Nödvändig uppgift för att vi ska kunna skicka dig vårt nyhetsbrev är endast din mejladress. Övrig information är frivillig. Efter din bekräftelse sparar vi din mejladress i syfte att kunna skicka dig nyhetsbrevet. Rättslig grund härför är art. 6.1 a dataskyddsförordningen.

(4) Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att vi skickar dig nyhetsbrevet. Återkallandet sker genom att du antingen skickar på länken som finns i varje utskick, per e-mejl till kontakt@boesner.cpom eller genom att du meddelar oss via kontaktuppgifterna som finns på vår webbsida.

8.    Analysmetoder

1. Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google“). Google Analytics använder så kallade “cookies“, textfiler, som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som skapas genom cookies sänds i regel till en av Googles server i USA och lagras där.

(2) Aktiveras IP-anonymisering på denna webbsida, kommer din IP-adress dock först att avkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-anonymisering “anonymizeIP“ är aktiverad på denna webbplats. På uppdrag av denna webbplatsens operatör kommer Google att behandla denna information, för att utvärdera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och för att erbjuda andra tjänster som hänger ihop med användningen av Internet gentemot webbplatsens operatör.

(3) IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som lagrats av Google. Du kan välja att stänga av användningen av cookies genom en motsvarande inställning på din webbläsare. Observera dock att du då eventuellt inte längre kan använda samtliga funktioner på denna webbplats i full omfattning. Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar den webbläsare-plugin, som du hittar med hjälp av följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. Social plugins: Facebook, Twitter, google +

(1) På grund av dataskyddet avstår vi från att direkt integrera social plugins på vår webbplats. Det sänds ingen information till sociala medietjänster såsom Facebook, Twitter eller Google+ när du besöker våra webbsidor. En insamling av data genom tredje part är därmed utesluten.

(2) Du har dock ändå möjlighet att med ett klick dela vårt innehåll på Facebook, Twitter eller Google+. För detta ändamål använder vi ett alternativ till de klassiska sociala plugins, som skyddar dina personrelaterade uppgifter, den så kallade Shariff metoden, som utvecklats av tidskriften c't magazin. Mer information om detta finns på följande sida: ’

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

3. Facebook Remarketing / Retargeting

Boesner använder sig av så kallade Remarketing-Tags genom Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). När du besöker vår webbplats kopplas således din browser och Facebook-servern genom Remarketing-taggen. Facebook erhåller därigenom information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. På så sätt kan Facebook tillordna din IP-adress till ditt användarkonto. Information som vi erhåller på detta sätt kan vi använda till reklamannonser på Facebook. Vi vill påpeka att vi, som tillhandahållare av webbplatsen, inte får kännedom om innehållet av de överförda uppgifterna sam hur dessa behandlas av Facebook. Ytterligare information hittar du under https://www.facebook.com/about/privacy/.

4. Google Retargeting

Denna webbsida använder sig av Retargeting-teknologi. Detta gör det möjligt för oss att rikta reklam på våra samarbetspartners webbplatser för internetanvändare som intresserat sig för vår webbshop och våra produkter. Studier visar att individanpassad, intresserelaterad reklam är intressantare för internetanvändaren än reklam som saknar sådan personlig anknytning. Vid Retargeting sker denna koppling genom en analys baserad på cookies av det tidigare användarbeteendet. Härvid sparas självfallet inga personuppgifter och teknologin används endast under beaktande av gällande dataskyddslagstiftning.

Boesner arbetar med Google (hädanefter kallad ”Tillhandahållaren”), som är specialiserade på Retargeting-teknologi. Genom denna teknologi samlas således information på vår webbplats i anonymiserad form och sparas i cookie-textfiler på din dator. Detta analyseras sedan användarbeteendet genom en algoritm. I samband med detta kan riktade produktrekommendationer komma att visas som annonser på andra webbplatser du besöker. På inga villkor kan dessa uppgifter användas till att på något sätt identifiera besökaren personligen på webbplatsen.

Om du inte vill ha individanpassade annonser från boesner, kan ni invända mot sådan framtida användning av dina uppgifter. Genom att klicka på den i varje annons visade sympolen (t.ex. ”i”) vidarebefordras till Tillhandahållarens webbsida. Där finner du en förklarring av systematiken gång och möjligheten att avregistrera dig (opt-out-funktion). Om ni väljer att använda er av opt-out-funktionen sparas en så kallad opt-out-cookie på din dator, som förhindrar Tillhandahållarens visning av annonserna. Vänligen notera att denna avregistrering endast kan ske, om ni inte vill ha individanpassade annonser från boesner i framtiden. Vidare får de respektive opt-out-funktionerna inte tas bort från din dator.

9. Dataskyddsinformation för sökande

Boesner Versandservice GmbH ansvarar för sökprocessen. Företaget som driver denna webbsida ställer enbart möjligheten till förfogande att kunna lista boesner-gruppens platsannonser centralt på denna sida. Den information som du har lämnat i samband med din ansökan används för att pröva din lämplighet för platsen (eller ev. andra lediga platser i vårt företag) och för att genomföra ansökningsprocessen. Rättslig grund för hanteringen av dina persondata i denna ansökningsprocess är i första hand § 26 BDSG (tyska dataskyddslagen) av den 25 maj 2018. Därefter är hanteringen av informationen tillåten om den gäller och behövs för beslutet om eller motiveringen för anställningsförhållandet. Om informationen behövs efter ansökningsprocessens slut för ev. rättsligt förfarande, kan datahantering ske på grundval av förutsättningarna i art. 6 i dataskyddsförordningen, särskilt för att tillvarata berättigade intressen enligt artikel 6, punkt 1 f. Berättigat intresse handlar då om anspråk ska accepteras eller avslås. Information om sökande som fått avslag på sin ansökan, raderas efter 6 månader. Om du har godkänt att dina personliga data lagras vidare, förs de över i en sökande-pool. Där raderas informationen efter två år. Om du inom ramen för ansökningsprocessen har fått en anställning, kommer informationen från sökandesystemet att överföras till ett personalinformationssystem. Efter det att din ansökan kommit in säkras informationen av den ansvariga personalavdelningen. Lämpliga ansökningar vidarebefordras sedan internt till avdelningsansvariga för de lediga tjänsterna. Därefter beslutas om den vidare hanteringen. Inom företaget har i princip bara de personer tillgång till dina data som behöver dem för att kunna hantera ansökningsprocessen. Informationen hanteras endast i tyska datacentraler. När det gäller dina data så gäller naturligtvis även här vad som nämns i § 2 och § 5.

10.    Övriga online-tjänster

1. Anmälan till boesner Veranstaltungen

För att kunna behandla din anmälan till boesner Veranstaltungen, behöver vi personuppgifter från dig. Dessa uppgifter samlar vi in och behandlar endast i den omfattningen, som är nödvändig för att kunna fullgöra anmälan. Vidare håller vi oss strikt till bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt övriga dataskyddsrättsliga föreskrifter. Uppgifterna överförs i krypterad form.

En överföring av personuppgifter till tredjeman eller användning av dina personuppgifter, som inte står i samband med anmälan, sker inte.

2. För att kunna bearbeta er förfrågan via kontaktformulär, behöver vi personuppgifter från dig. Dessa uppgifter samlar vi in och behandlar endast i den omfattningen, som är nödvändig för att kunna fullgöra anmälan. Vidare håller vi oss strikt till bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt övriga dataskyddsrättsliga föreskrifter. Uppgifterna överförs i krypterad form.

En överföring av personuppgifter till tredjeman eller användning av dina personuppgifter, som inte står i samband med anmälan, sker inte.

3. Integration av Google Maps

(1) På denna webbplats använder vi karttjänsten Google Maps. Det gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen, och att du enkelt kan använda kartfunktionen.

(2) Genom att besöka webbplatsen mottar Google den information som du har åtkomst till på motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som avses i punkt 3 i den här policyn. Detta görs oavsett om Google ställer ett användarkonto till förfogande som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad webbdesign. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och måste då rikta din invändning till Google.

Rättslig grund för databehandlingen är art. 6.1 f dataskyddsförordningen.

(3) För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plugin-leverantören, se leverantörens sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Google behandlar också dina personuppgifter i USA i enlighet med EU-USA:s sekretesskydd, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Google Fonts

Den här webbplatsen använder Google Fonts från Google Inc. Google Fonts används för att visa text och teckensnitt som tillhandahålls av Google. För att kunna tillhandahålla dessa teckensnitt för en mängd olika sidor tillhandahåller Google dem på sina servrar vid anrop till webbplatsen. Vid användning av Google Fonts skickas användarens IP-adress till Googles servrar vid anrop till webbplatsen, och information om de använda teckensnitten överförs. Det kan leda till dataöverföring till Googles servrar i USA. Informationen om teckensnitten lagras i webbläsarens cache.

Vi integrerar Google Fonts för att göra vår webbplats mer tilltalande och visuellt konsekvent. Rättslig grund för datainsamlingen är art. 6.1 f dataskyddsförordningen. Google följer bestämmelserna i EU-USA:s sekretesskydd, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=sv och under FAQ om Google Web Fonts (på engelska) https://developers.google.com/fonts/faq .

5. Google ReCAPTCHA

För kontaktformuläret använder vi ReCAPTCHA-tjänsten från Google Inc. (”Google”) för att skydda formulärfunktionerna mot robot-missbruk. När du använder tjänsten kommer din IP-adress och eventuellt andra data att överföras till Googles servrar för att säkerställa att det är en människa som använder kontaktformuläret och inte en automatiserad tjänst. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6.1 f dataskyddsförordningen. Information om cookies, inklusive andra Google-tjänster (som Google Analytics, Gmail osv.) begärs. Denna datainsamling omfattas av Googles särskilda sekretesspolicy. Mer information om sekretesspolicyn för Google Captcha finns under www.google.com/policies/privacy/. Det kan inte uteslutas att uppgifterna kommer att överföras till USA. Google följer bestämmelserna i EU-USA:s överenskommelse Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det står användaren fritt att avstå från att använda kontaktformuläret och kontakta oss via e-post eller telefon.

6. Microsoft Bing-annonser

På våra sidor använder vi konverteringsspårning från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. När du klickar på en annons från Microsoft Bing som leder till vår webbplats placeras en konverteringsspårningscookie på din dator. På så vis får Microsoft Bing och vi information om att någon har klickat på annonsen, omdirigerats till vår webbplats och nått en förutbestämd målsida (omvandlingssida). Vi får bara information om det totala antal användare som har klickat på en Bing-annons och sedan omdirigerats till omvandlingssidan. Inga personuppgifter om användarens identitet meddelas. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6.1 f dataskyddsförordningen. Vi använder tjänsten för att göra vår närvaro på webben mer attraktiv.

Om du inte samtycker till att Microsoft får den information som anges ovan kan du ändra inställningarna för cookies, till exempel via dina webbläsarinställningar där du kan inaktivera automatiska cookies. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien relaterad till din användning av webbplatsen samt bearbetning av dessa data av Microsoft på följande sida: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings. Mer information om sekretess och cookies från Microsoft och Bing-annonser finns på Microsofts webbplats under https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement.

7. Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Google Tag Manager samlar inte in några personuppgifter. Verktyget aktiverar emellertid andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa data. Om inaktivering har utförts på domän- eller cookienivå kommer den att gälla för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Googles dataskyddsmeddelanden för detta verktyg finns här: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Rättslig grund för databehandlingen är art. 6.1 f dataskyddsförordningen.

8. Adobe Typekit

För att visa teckensnitt på vår webbplats använder vi Adobe Typekit. Typekit är en tjänst från Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe) som ger oss tillgång till Adobes typsnittsbibliotek. Vid anrop till en webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga typsnitten i din webbläsarcache, så att texter och teckensnitt visas korrekt. Typekit placerar eller använder inga cookies för att tillhandahålla teckensnitten. För att tillhandahålla Typekit-tjänsten kan Adobe samla in information om det teckensnitt som används för att identifiera själva webbplatsen och det associerade Typekit-kontot. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6.1 f dataskyddsförordningen. Vi använder tjänsten för att göra vår webbplats enhetligare och visuellt intressantare för våra kunder.

Mer information finns på sidan Adobe Fonts och på sidan Adobes sekretesspolicy.

9. Google Ajax Search API

Vi använder Google Ajax Search API från Google Inc. på vår webbplats. Med detta verktyg uppnås en minskning av sidans laddningshastighet. Vid användning av verktyget anropas programbiblioteken på Googles servrar och distribueras via Googles Content Delivery Network. Om du tidigare har besökt andra webbplatser med Ajax Search API kan din webbläsare komma åt de cachelagrade programbiblioteken. Om åtkomst inte är möjligt kommer Google att ladda ner och lagra den nödvändiga informationen. På så vis överförs även dina uppgifter till USA. Google följer bestämmelserna i EU-USA:s överenskommelse Privacy Shield och säkerställer en säker dataskyddsnivå i USA. Vi använder verktyget för att förbättra användarvänligheten och hastigheten på vår webbplats, och för att underlätta tillhandahållande av animeringar och plugin-program. Rättslig grund är art. 6.1 f dataskyddsförordningen.

Mer information finns på: https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery och i Googles sekretesspolicy.

10. BootstrapCDN (MaxCDN)

På vår webbplats använder vi bootstrap-teknik för en modern design och presentation av det innehåll som erbjuds på olika slutanvändarenheter. För att öka laddningshastighet på vår webbplats använder vi BootstrapCDN (Content Delivery Network) från MaxCDN för att tillhandahålla så kallade bibliotek (samlingar av tekniska instruktioner) till din webbläsare. Det finns en stor sannolikhet att du redan har laddat ner ett av dessa bibliotek från BootstrapCDN när du har besökt en annan webbplats. I detta fall kan din webbläsare använda den cachelagrade kopian. Om din webbläsare inte har sparat en kopia i cachen, eller av någon annan anledning laddar ner filen från BootstrapCDN, skickas din IP-adress till leverantörens MaxCDN under anslutningen till BootstrapCDN-servern.

Rättslig grund för databehandlingen är art. 6.1 f dataskyddsförordningen.

Leverantören är NetDNA, LLC. (MaxCDN), 3575 Cahuenga Blvd West suite 330, Los Angeles, Ca 90068, USA.

Mer information om sekretess hos NetDNA, LLC. (MaxCDN) finns här: https://www.maxcdn.com/legal/#pp.

11. jsDelivr CDN

Vi använder ett så kallat ”Content Delivery Network” (CDN) från jsDelivr på vår webbplats.

Ett CDN är en tjänst som hjälper till att tillhandahålla innehåll från vårt online-erbjudande snabbare, i synnerhet stora mediefiler som grafik eller skript, med hjälp av regionalt distribuerade och Internet-anslutna servrar. Behandling av användardata sker enbart för ovannämnda ändamål och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos CDN.

För detta ändamål måste användarens webbläsare ansluta till CDN-servrarna. På så vis tillhandahålls information om att vår webbplats har anropats via din IP-adress.

Användningen baseras på våra berättigade intressen i enlighet med art. 6.1 f dataskyddsförordningen.

Ytterligare information finns i jsDelivrs sekretesspolicy: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net/.